نصب آسانسور در برج های تجاری

نصب آسانسور در برج های تجاری و پر ترافیک

متخصصین ما برای نصب آسانسور در مکان های پرترافیک از جمله مجتمع های اداری و تجاری از موتورهای گیرلس ویا روملس استفاده میکنند.

با انواع درب های داخلی:
1.یاران 2.حریری 3.روانکار

درب های خارجی:
1.درب اتوماتیک سلکوم ایتالیا (SELECOM)
2.درب اتوماتیک پریسما ایتالیا (PRISMA)
3.درب اتوماتیک فرماتور اسپانیا (FERMATOR)
4.درب اتوماتیک تیسن (ThyssenKrupp)

و انواع تابلوهای داخلی:
1.آرمان فراز (AFP)
2.آرمان صنعت (ASK)
3.آریان
تابلوی خارجی: ارکن ترکیه (ARKEN)

 

تاریخ ساخت و ساز : مهر 1395
مکان: پاسداران